La splendida residenza di Paolo e Maite Bulgari, impreziosita da pareti in tadelakt